پیش بينى هفتگی روند يورو-دلار (20-01-2019)
تعطیلات روز دکتر مارتین لوتر کینگ
پیش بينى هفتگی روند يورو-دلار (13-01-2019)
پیش بينى هفتگی روند پوند - دلار (13-01-2019)
پیش بينى هفتگی روند طلا (13-01-2019)